Podnikatelské fórum věnované ekologii

30.04.2014 00:00

Dne 29. května 2014 se v budapešťském hotelu President, pod záštitou první místopředsedkyně parlamentu ČR Jaroslavy Jermanové, konalo podnikatelské fórum věnované ekologii. Fórum zorganizovala Česko-maďarská obchodní komora ve spolupráci se společností Atomex Group, a Maďarskou obchodní a průmyslovou komorou. Jednání bylo přítomno přes 100 českých a maďarských společností, včetně zástupců maďarských ministerstev a jiných státních institucí.

S příspěvky na semináři vystoupili:

  • 1. místopředsedkyně Parlamentu ČR Jaroslava Jermanová
  • Velvyslankyně v ČR v Maďarsku Helena Bambasová
  • Prezident Česko-maďarské obchodní komory pan Karol Tölgyesi
  • Vedoucí sekce ZO Ministerstva hospodářství Maďarska pan Orosz György
  • Generální ředitel Národního institutu životního prostředí pan Dr. Biczó Imre
  • Ředitel mezinárodního odboru MŽP ČR pan Michal Pastvinský
  • Ředitel zastoupení MPO (Czech Trade) v Budapešti pan Tibor Bial

V jednotlivých příspěvcích zazněla celá řada významných závěrů, ze kterých je možno uvést např. vyzdvižení sektoru ekologie pro vzájemnou spolupráci obou zemí, růst zahraničního obchodu mezi oběma zeměmi, zejména v oblasti strojírenství, dopravních, elektrotechnických a energetických zařízení, v automobilovém průmyslu a farmacii. Životní prostředí hraje strategickou roli v dalším rozvoji Maďarska a při rozšiřování obchodních vztahů s ČR může hrát významnou roli, konkrétně v oblasti odpadového hospodářství, ekologických spaloven, recyklace, čističek vod, výroby kotlů na biomasu atd. Obchodní možnosti nejsou využity ani v potravinářství a stavebnictví.

Maďarskou stranou byla velmi pozitivně hodnocena skutečnost vysoké účasti zástupců firem a státních institucí obou zemí na podnikatelském fóru. Vyvrcholením celé akce byl návrh uspořádat na podzim tohoto roku speciální seminář k problematice sektoru energetiky, s cílem prezentace českých energetických firem pro navázání spolupráce při výstavbě a rekonstrukci JE Paks.

 

 

Fotogalerie: Podnikatelské fórum věnované ekologii